Fladdermöss

Den som bor i Mullsjö kommun kan få sina fladdermöss bestämda av Jouline Bergman som är aktiv i Mullsjökretsen av Naturskyddsföreningen.

Får du problem med fladdermöss, be Länsstyrelsen om hjälp. 12 av våra fladdermusarter är rödlistade.