Natursnokarna

VT2016:

23/4 Lyssnar vi på vårfågelsång längsmed Mullsjöbäcken nere vid fiskdammarna.
Under tiden passar vi på att leta vårtecken.

21/5 Undersöker vi livet i dammarna och sår våra odlingsbäddar.

Vi samlas alltid vid Granstugan 10.00, och avslutar runt 12:00

Vi planerar alltid träffarna tillsammans, och finns det önskemål på aktiviteter försöker vi genomföra dem. Medtag fika till träffarna.

_DSC0025
Natursnokarna undersöker binas fantastiska värld.