Granstugan

 

 

Granstugan är en viktig mötesplats för Naturskyddsföreningen i Mullsjö. Den är belägen längs med Nykyrkevägen, mittemot kyrkogården, strax sydöst om Nykyrke kyrka.